Throwback to 3 years ago when Alex & I were Captain Kale to the rescue!!#plantbasedgoodness #kale #kalehalloween #kalecostume #veganhalloween


Throwback to 3 years ago when Alex & I were Captain Kale to the rescue!!#plantbasedgoodness #kale #kalehalloween #kalecostume #veganhalloween

Throwback to 3 years ago when Alex & I were Captain Kale to the rescue!!#plantbasedgoodness #kale #kalehalloween #kalecostume #veganhalloween