Eggplant involtini with tofu feta#plantbaseddiet #plantbasedgoodness #dairyfree #whatveganseat #grainfree #mtlvegan #mtlfoodie


Eggplant involtini with tofu feta#plantbaseddiet #plantbasedgoodness #dairyfree #whatveganseat #grainfree #mtlvegan #mtlfoodie

Eggplant involtini with tofu feta#plantbaseddiet #plantbasedgoodness #dairyfree #whatveganseat #grainfree #mtlvegan #mtlfoodie